"Orde van Verdinste" voor Stichting Het Beukenhof

Tijdens de zittingsavonden 2020 van carnavalsvereniging de Turftreiërs heeft Stichting Het Beukenhof de "Orde van Verdinste" ontvangen. Jaarlijks zet de carnavalsvereniging een Americaan of een groep Americanen in de schijnwerpers vanwege hun inzet voor de Americaanse gemeenschap.

De afgelopen jaren is er door vele mensen veel vrijwilligerswerk verricht om Het Beukenhof te renoveren tot een prachtige ontmoetingsplek voor alle Americanen. Reden voor carnavalsvereniging de Turftreiërs om Stichting Het Beukenhof in het zonnetje te zetten.

Op vrijdag 14 februari 2020 j.l. nam een delegatie van de stichting het prestigieuze beeldje in ontvangst. "Deze onderscheiding is voor iedereen die op wat voor manier dan ook een steentje heeft bijgedragen aan het realiseren van het nieuwe Beukenhof", aldus voorzitter Anita Rongen.

Mon, 02 March